Dịch vụ làm kế toán – thuế trọn gói

Dịch vụ Kế toán và Thuế trọn gói đảm trách hiệu quả công việc kế toán, tư vấn khai thuế và quyết toán thuế giúp chủ doanh nghiệp quản lý hệ thống tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, tuân thủ pháp luật và tránh được các rủi ro về thuế.

HIỂU VỀ KẾ TOÁN VÀ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Thuế doanh nghiệp là những khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của doanh nghiệp theo quy định của các luật thuế.

Hệ thống kế toán là hệ thống những quy định, chuẩn mực, hướng dẫn nhằm thu thập, xử lý thông tin, số liệu của doanh nghiệp để thực hiện hệ thống báo cáo kế toán.

Số thuế phải nộp của doanh nghiệp được tính toán dựa trên số liệu kế toán, do đó kế toán và thuế là 2 nội dung liên kết chặt chẽ với nhau, là báo cáo chính yếu nhất của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý tại mỗi quốc gia.

Vì vậy, chỉ những doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ kế toán mới được nộp thuế theo kê khai (tức là theo số tính toán được), còn những doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định về kế toán có thể bị  cơ quan thuế ấn định số thuế phải nộp.

Vì vậy, chỉ những doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ kế toán mới được nộp thuế theo kê khai (tức là theo số tính toán được), còn những doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định về kế toán có thể bị  cơ quan thuế ấn định số thuế phải nộp.

Chính vì sự liên quan chặt chẽ giữa kế toán và thuế, do đó, để đảm bảo mục tiêu quản lý và tuân thủ luật pháp, công việc kế toán và thuế nên được thực hiện đồng nhất bởi một đội ngũ của doanh nghiệp hoặc thuê ngoài đội ngũ chuyên gia của đơn vị có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho nhiệm vụ này.

Việc tách rời công tác kế toán và thuế rất dễ dẫn đến rủi ro do sự thiếu đồng nhất giữa hai thứ mà bản chất liên kết chặt chẽ với nhau.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói có thể nói là cần thiết cho mọi doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể xây dựng đội ngũ kế toán và thuế để thực hiện công việc, tuy nhiên, do đặc tính “liên quan chặt chẽ đến các quy định pháp luật” của việc Lập báo cáo tài chính và Thực hiện nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp, cho nên việc sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói uy tín của một đơn vị chuyên nghiệp luôn mang lại sự tối ưu hơn so với tự tổ chức thực hiện trên các phương diện:

  1. Chi phí vận hành.
  2. Hao phí thời gian.
  3. Sự đầu tư về tâm trí của chủ doanh nghiệp.
  4. Mức độ rủi ro có thể xảy ra cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ TRỌN GÓI

1. Thực hiện việc lập các Báo cáo về thuế Môn bài, GTGT, TNDN, TNCN.

2. Thực hiện việc lập các Báo cáo về thuế nhà thầu cho các nhà thầu của doanh nghiệp có thanh toán và có trách nhiệm nộp thay thuế nhà thầu (nếu có).

3. Thực hiện Giải trình khi có yêu cầu từ cơ quan thuế; Thực hiện Giải trình quyết toán khi có thông báo quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

4. Hướng dẫn xuất hoá đơn, tư vấn lập hợp đồng và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.

Chủ động tư vấn các giải pháp tối ưu số thuế và đúng theo quy định pháp luật về thuế; Tư vấn chính sách thuế các trường hợp có rủi ro lớn về Thuế khi thực hiện các hoạt động mua – bán hoặc giao dịch làm phát sinh số thuế.

6. Cập nhật những thông tin mới nhất về luật thuế, môi trường thuế, rủi ro thuế liên quan đến doanh nghiệp.

1. Đăng ký chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

2. Kiểm tra lại tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng của doanh nghiệp.

3. Kiểm tra doanh thu – chi phí, tính toán lãi lỗ.

4. Lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng trích khấu hao tài sản theo chế độ quy định.

5. Ghi sổ kế toán cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh, thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán hàng tháng, khóa sổ.

6. In sổ kế toán theo chế độ kế toán đã đăng ký, hoặc cung cấp file dữ liệu sổ kế toán bằng để lưu trữ. Trường hợp làm trên phần mềm của doanh nghiệp thì thực hiện backup dữ liệu an toàn.

7. Lập báo cáo công nợ theo đối tượng.

8. Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ từng tháng.

9. Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với các yêu cầu kê khai và báo cáo của doanh nghiệp.

10. Tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ khi nhận hóa đơn chứng từ kế toán.

12. Tư vấn xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và theo quy định của Thuế.

1. Rà soát, tổng hợp lại toàn bộ số liệu kế toán trong năm, đối chiếu thuế phải nộp trước khi lên báo cáo năm.

2. Lập và gởi Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Lập và gởi Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân.

4. Lập và gởi báo cáo tài chính năm đến các cơ quan chức năng: Bảng tổng kết tài sản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

5. Lập báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan thống kê.

6. Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới (nếu có): Có đăng ký lại kỳ khai thuế, Có đăng ký lại phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng, đăng ký thay đổi về Lệ Phí môn bài, đăng ký sự thay đổi phương pháp kế toán….

7. Khóa sổ, chuẩn bị đầy đủ số dư cuối kỳ, chuyển số dư sang đầu kỳ năm mới.

GIÁ TRỊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI CỦA IAFC

LÝ DO CHỌN DỊCH VỤ

KẾ TOÁN & THUẾ TRỌN GÓI CỦA IAFC

Năng lực chuyên môn

Hơn 18 năm kinh nghiệm thực hiện quyết toán cho hàng ngàn doanh nghiệp với các ngành nghề đa dạng. Ban Giám đốc, đội ngũ kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

More info

Tiêu chuẩn nhân viên

Nhân sự phụ trách luôn là những chuyên viên giàu kinh nghiệm tương ứng với ngành nghề của doanh nghiệp. Họ có khả năng xác định, đo lường và giúp bạn kiểm soát tốt các rủi ro đối với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

More info

Cam kết dịch vụ

Dịch vụ kế toán thuế của IAFC tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Hợp tác cùng khách hàng tìm phương án giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng là trên hết.

More info

BẢNG GIÁ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI CỦA IAFC